Учебници, учебни помагала и пособия
 
Нови издания

Каталог на изданията

трен_9изп_тестове_човекът_природата.6клас

Тренировъчни и изпитни тестове по човекът и природата за 6. клас

Автори: Димитър Мърваков, Мая Гайдарова, Величка Димитрова,
Силвия Попова, Стела Кукурина, Жанета Рачева

Цялото учебно съдържание в 341 тестови задачи, 9 тренировъчни теста в два варианта за упражнение през годината, 5 изпитни теста за затвърдяване и проверка на знанията в края на учебната година, отговори на тестовите задачи. С тестовете на „АзБуки — Просвета“ се упражнявате системно през цялата година, следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските си, преговаряте наученото с помощта на изпитните варианти, подготвяте се и за националното външно оценяване в 7. клас.
Цена 4,90 лв.

Купи »

трен_изп_тестове_човекът_природата.5клас

Тренировъчни и изпитни тестове по човекът и природата за 5. клас

Автори: Димитър Мърваков, Мая Гайдарова,
Величка Димитрова, Силвия Попова,
Стела Кукурина, Жанета Рачева

Цялото учебно съдържание в 365 тестови задачи, 10 тренировъчни теста в два варианта за упражнение през годината, 5 изпитни теста за затвърдяване и проверка на знанията в края на учебната година, отговори на тестовите задачи. С тестовете на „АзБуки — Просвета“ се упражнявате системно през цялата година, следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските си, преговаряте наученото с помощта на изпитните варианти, подготвяте се и за националното външно оценяване в 7. клас.

Цена 4,90 лв.

Купи »

chov-i-prir-4klas

Тренировъчни и изпитни тестове по човекът и природата за 4. клас. Външно оценяване

Автори: Ирина Василева, Калина Връблянска, Стела Кукурина

Цялото учебно съдържание в 244 тестови задачи по модела на МОМН, 6 тренировъчни теста в два варианта за упражнение през годината, 5 изпитни теста за затвърдяване на знанията и подготовка за външното оценяване.
С тестовете на „АзБуки — Просвета“ се упражнявате системно през цялата година, решавате последователно тестовете върху разделите от учебника, следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските, преговаряте наученото с помощта на изпитните варианти, представяте се отлично на изпита за външно оценяване.
Цена 3,90 лв.

Купи »